menu
Ciepło Systemowe dla Poznania

Zakład zwiększonego ryzyka

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się na zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013r., poz.1479) wprowadziło zmiany skutkujące między innymi dopisaniem oleju opałowego ciężkiego do listy substancji niebezpiecznych. Elektrociepłownia Karolin zmieniła kwalifikacje na zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej ze względu na ilości oleju opałowego ciężkiego zmagazynowanego na terenie zakładu.

Plik do pobrania Zakład zwiększonego ryzyka