menu
Ciepło Systemowe dla Poznania

Już po raz kolejny Veolia i Politechnika Poznańska zapraszają studentów (PP) do zgłaszania prac o tematyce energetycznej w "Konkursie na pracę inżynierską".