×

Efektywność energetyczna

W nawiązaniu do opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 7.05.2021r. „Ustawy z dnia 20 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw”,  informujemy, że dane dotyczące przeciętnego zużycia ciepła dla danej grupy taryfowej za rok 2020 znajdują się TUTAJ.   Informacje o środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 468 i 868) i efektywnych energetycznie urządzeniach technicznych dostępne są na wniosek klienta przesłany na adres bok.poznan@veolia.com

 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5.10. 2017 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii – wskaźniki dla produkcji i dostawy ciepła w poznańskim systemie ciepłowniczym Veolii za rok 2021 kształtują się następująco:
2021
LP Grupa taryfowa GJ/płatnika
1 E/SW1 1 099,46
2 E/SW1/WI 3 578,11
3 E/SW1/WG 4 747,10
4 E/SW1/WG/NP 1 817,37
5 C91/SP27 14 873,00
6 C91/SW28 12 801,00
7 KG50 1 577,27
8 Z/KG50 1 218,35
9 P1-1.0 117 903,33
10 P1-2.0 401 035,00
11 W 1 365,00
12 B/C94 17 146,00
Suma końcowa 2 226,94