×

Taryfa dla ciepła

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa URE (decyzja nr OPO.4210.35.2023.ASz1 z dnia 14 kwietnia 2023 r.) zmiany taryfy dla ciepła Veolii Energii Poznań od 01.05.2023 r. ulegają zmianie ceny i stawki w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła dla grup odbiorców: W, P1-1.0, P1-2.0, E/SW1, E/SW1/WI, E/SW1/WG, E/SW1/WG/NP i B/C94. W zakresie wytwarzania ciepła dla grup odbiorców E/SW1, E/SW1/WI, E/SW1/WG, E/SW1/WG/NP stosowane będą średnioważone ceny za moc zamówioną, ciepło i nośnik ciepła wynikające z nowych cen taryfy dla ciepła Veolii Energii Poznań S.A. oraz cen taryfy PreZero Zielona Energia Sp. z o.o.


Taryfa dla ciepła jest to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą.


W związku z wejściem w życie z dniem 15 lutego 2023 r. nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. Ustaw Poz 295 z 14.02.2023 r.), na podstawie art. 3a ust. 2 i 4 tej ustawy, zostały ustalone ceny ciepła i stawki obowiązujące od 1.03.2023 roku dla podmiotów uprawnionych, zawarte w naszej informacji.
W przypadku zmiany przepisów lub zmiany sposobu ich stosowania Veolia Energia Poznań S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej informacji i zastosowania takich zmienionych cen i stawek w rozliczeniach z odbiorcami.

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa URE (decyzja nr DRE.WRC.4210.54.2022.24282.VI.Ary z dnia 2 lutego 2023 r.) taryfy dla ciepła PreZero Zielona Energia Sp. z o. o. od 01.03.2023 r. ulegają zmianie ceny w zakresie wytwarzania ciepła dla grup odbiorców: E/SW1, E/SW1/WI, E/SW1/WG, E/SW1/WG/NP. W zakresie wytwarzania ciepła dla grup odbiorców E/SW1, E/SW1/WI, E/SW1/WG, E/SW1/WG/NP stosowane są średnioważone ceny za moc zamówioną, ciepło i nośnik ciepła wynikające z nowych cen taryfy dla ciepła Veolii Energii Poznań S.A. oraz cen taryfy PreZero Zielona Energia Sp. z o.o.


W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa URE (decyzja nr OPO.4210.74.2022.ASz1 z dnia 12 grudnia 2022 r.) taryfy dla ciepła Veolii Energii Poznań od 27.12.2022 r. ulegają zmianie ceny i stawki w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła dla grup odbiorców: W, P1-1.0, P1-2.0, E/SW1, E/SW1/WI, E/SW1/WG, E/SW1/WG/NP, C91/SW28, KG50, Z/KG50 i B/C94. W zakresie wytwarzania ciepła dla grup odbiorców E/SW1, E/SW1/WI, E/SW1/WG, E/SW1/WG/NP stosowane będą średnioważone ceny za moc zamówioną, ciepło i nośnik ciepła wynikające z nowych cen taryfy dla ciepła Veolii Energii Poznań S.A. oraz cen taryfy PreZero Zielona Energia Sp. z o.o.


W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa URE (decyzja nr OPO.4210.27.2022.ASz1 z dnia 10 czerwca 2022 r.) zmiany taryfy dla ciepła Veolii Energii Poznań od 01.07.2022 r. ulegają zmianie ceny i stawki w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła dla grup odbiorców: W, P1-1.0, P1-2.0, E/SW1, E/SW1/WI, E/SW1/WG, E/SW1/WG/NP i B/C94. W zakresie wytwarzania ciepła dla grup odbiorców E/SW1, E/SW1/WI, E/SW1/WG, E/SW1/WG/NP stosowane będą średnioważone ceny za moc zamówioną, ciepło i nośnik ciepła wynikające z nowych cen taryfy dla ciepła Veolii Energii Poznań S.A. oraz cen taryfy PreZero Zielona Energia Sp. z o.o