×

24.05. Dąbrowszczaków

Z uwagi na prowadzone prace, nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej.