×

Zakład Zwiększonego Ryzyka

Konieczność zastosowania się do przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się na zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013r., poz.1479) powoduje, że  Elektrociepłownię Karolin kwalifikuje się jako zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej ze względu na ilości oleju opałowego zmagazynowanego na terenie zakładu.