×

Certyfikaty

Veolia Energia Poznań nieustannie dba o zaplanowanie bezpiecznych miejsc pracy, zapobiegając urazom i wypadkom, a także zapewnia odpowiednie warunki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Starania organizacji, która podejmuje wiele działań w celu poprawy bezpieczeństwa pracy, eliminowania lub minimalizowania zagrożeń BHP, wykorzystywania szans i likwidowania niezgodności systemu BHP, zostały udokumentowane wdrożeniem normy ISO 45001:2018.

Firma angażuje się w tworzenie kultury bezpieczeństwa, zapewnianie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy poprzez wdrażanie, upowszechnianie i promocję osiągnięć nauki i techniki z zakresu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy. Starania te zostały dostrzeżone przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, który przyjął Veolię Energię Poznań do grona członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy – organizacji koordynowanej przez CIOP-PIB, zrzeszającej obecnie 160 przedsiębiorstw i instytucji, które mogą być stawiane za przykład w kwestiach związanych z kulturą bezpiecznej pracy.