×

Siedziba spółki: ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań Dane rejestrowe: Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000020765 NIP: 777-00-00-755 REGON: 630956570 Kapitał zakładowy: 105.947.725,00 złotych (wpłacony w całości opłacony) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 02.12.2022 – Veolia Energia Poznań zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 19.12.2022 – szczegóły w załączniku 


27.09.2022 – Veolia Energia Poznań zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 13.10.2022 – szczegóły w załączniku 
30.03.2022 – Veolia Energia Poznań zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 27.04.2022 – szczegóły w załączeniu  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 15.07.2021 – Veolia Energia Poznań zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.   ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2.06.2021 –  Veolia Energia Poznań informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Piąte – ostatnie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

W załączeniu – wezwanie ostateczne dla akcjonariuszy

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

W załączeniu: wezwanie dla akcjonariuszy

Veolia Energia Poznań po raz trzeci wzywa

do złożenia dokumentów akcji

W załączeniu: wezwanie dla akcjonariuszy

Veolia Energia Poznań wzywa do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

W załączeniu: drugie wezwanie do złożenia dokumentów , upoważnienie akcjonariusza

Veolia Energia Poznań zawiadamia o dematerializacji akcji Spółki

W załączeniu: wezwanie do złożenia dokumentów, zgoda na komunikację elektroniczną, upoważnienie akcjonariusza , wniosek o umorzenie i pokwitowanie złożenia odcinka
8.06.2020Veolia Energia Poznań zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W załączeniu – Statut Spółki z 5.06.209
   

Attachments