×

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

„Połączenie systemów ciepłowniczych w Świebodzinie”

w podziale na zadania:

Zadanie 1 – Budowa wodnej sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych, łączącej systemy ciepłownicze w Świebodzinie, od komory K33/1, zlokalizowanej na działce 235 z obrębu 1, do granicy działki nr 121/8 z obrębu 2, zlokalizowanej przy ul. Sukienniczej w Świebodzinie, (długość ok. 637 m, DN200/315 mm).

Zadanie 2 – Budowa wodnej sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych, łączącej systemy ciepłownicze w Świebodzinie, od granicy działki nr 121/8 z obrębu 2, zlokalizowanej przy ul. Sukienniczej w Świebodzinie, do granicy działki nr 520/10 z obrębu 2, zlokalizowanej przy ul. Matejki w Świebodzinie, (długość ok. 1190 m, DN200/315 mm).

Zadanie 3 – Budowa wodnej sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych, łączącej systemy ciepłownicze w Świebodzinie, od granicy działki nr 515/7 z obrębu 2, zlokalizowanej przy ul. Matejki w Świebodzinie, do komory L2 zlokalizowanej na działce 346/59 z obrębu 2, wraz z wykonaniem, na działce 521/4 z obrębu 2, przejścia pod torami kolejowymi, (długość ok. 397 m, DN200/315 mm).

Zadanie 4 – Budowa przepompowni wody sieciowej przy ul. Sukienniczej w Świebodzinie, na działce nr 121/8 z obrębu 2, wraz z przyłączami. Budowa wodnej sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych, łączącej systemy ciepłownicze w Świebodzinie, na działce nr 121/8 z obrębu 2, (długość ok. 50 m, DN200/315 mm). 

Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: PŚ/VPOL/VPOZ/1/2019

Nr referencyjny ogłoszenia nadany w Bazie Konkurencyjności: 1162814 

Data ogłoszenia: 25.01.2019r 

Tryb postepowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie procedury negocjacyjnej wg Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków publicznych dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego

Termin składania ofert: 21.02.2019r. do godz.12.00 

Miejsce złożenia ofert: Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

92-550 Łódź, ul. J. Andrzejewskiej 5, Budynek E, parter – recepcja

Informacje dla Wykonawców:

01.02.2019r.

Załączono informacje o zamknięciu przetargu bez wyboru oferty

Attachments

„Wybór Wykonawcy usługi w zakresie ulepszenia, modernizacji, remontów, napraw awaryjnych i oceny stanu technicznego wentylatorów w układach technologicznych ciepłowni i elektrociepłowni w spółkach Grupy Veolia w Polsce w latach 2019-2021”

Nr przetargu: : DP/VPOL/PW/13/2018

Attachments

W piątek 19 października podpisano z Miastem Poznań list intencyjny dotyczący utworzenia Poznańskiego Klastra Energii. Sygnatariuszami – poza Veolią Energią Poznań – zostali:  MPK, Aquanet, Targi Poznańskie, Politechnika Poznańska, ZKZL, SUEZ Zielona Energia i PTBS.  Klaster Energii będzie miał na celu m.in. zwiększenie samowystarczalności energetycznej miasta oraz pomoc w kreowaniu efektywnych rozwiązań energetycznych.

– Uznaliśmy, że powinna nas zainteresować idea, która ma doprowadzić m.in. do racjonalnego gospodarowania energią na poziomie miasta oraz daje szansę na partnerskie kreowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze efektywności energetycznej,  – stwierdził Sławomir Jurczyński, Dyrektor ds. Rozwoju Veolii Energii Poznań.

 

[masterslider id=”5″]

Dostawy wymienników ciepła dla Grupy Veolia

Attachments

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

„Budowa Systemu Kogeneracji w Szlachęcinie”

Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: PŚ/VPOL/VPOZ/12/2018

Nr referencyjny ogłoszenia nadany w Bazie Konkurencyjności: 1135358

Data ogłoszenia: 06.09.2018r 

Tryb postepowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie procedury negocjacyjnej wg Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków publicznych dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego

Termin składania ofert: 05.10.2018r. do godz.12.00    12.10.2018 godz. 12.00

Miejsce złożenia ofert: Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

92-550 Łódź, ul. J. Andrzejewskiej 5, Budynek E, parter – recepcja

„15.05.2019r.
Załączono zawiadomienie o wynikach przetargu.”

Attachments

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” obchodziła niedawno diamentowy jubileusz – 60-lecie rozpoczęcia działalności. To jeden z naszych największych klientów, z którym współpracujemy niemal od początku istnienia. Przyjęcie tytułu sponsora Jubileuszowego Tygodnia Kulturalnego była dla Veolii Energii Poznań okazją do potwierdzenia dobrych partnerskich relacji z SM „Osiedle Młodych” i zapewnienia profesjonalnego współdziałania w przyszłości, opartego na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Naszemu klientowi życzymy wytrwałości w podejmowaniu nowych inicjatyw na rzecz mieszkańców.

Zapraszam Państwa do złożenia oferty w przetargu na wykonanie usług polegających na obsłudze bocznicy należącej do Veolia Energia Poznań SA.

[masterslider id=”6″]

1 2 3 7