×

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Efektywna dystrybucja ciepła – Etap I –Montaż wraz z dostawą węzła cieplnego o mocy 3500 kW do hali głównej na terenie Fabryki Pojazdów Szynowych przy ul. 28 Czerwca 1956r 223/229 w Poznaniu”.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 09.08.2022 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje, w tym dokumentacja postępowania dostępne są na stronie prowadzonego postępowania, tj. na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/3448/details

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Efektywna dystrybucja ciepła – Etap I – Likwidacja węzła grupowego na terenie Fabryki Pojazdów Szynowych, przy ul. 28 Czerwca 1956r. 223/229 w Poznaniu”.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 15.06.2022 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje, w tym dokumentacja postępowania dostępne są na stronie prowadzonego postępowania, tj. na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/3315/details

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Wykorzystanie Wysokosprawnej Kogeneracji – Budowa sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami do budynków na os. Władysława Łokietka 1,3,4,6,11,13,104 w Poznaniu”.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 15.02.2022 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje, w tym dokumentacja postępowania dostępne są na stronie prowadzonego postępowania, tj. na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/3068/details

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Wykorzystanie Wysokosprawnej Kogeneracji – Budowa sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami do budynków ul. Jasielska w Poznaniu”.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 11.02.2022 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje, w tym dokumentacja postępowania dostępne są na stronie prowadzonego postępowania, tj. na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/3067/details

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Wykorzystanie Wysokosprawnej Kogeneracji – Budowa sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami do budynków na os. B. ŚMIAŁEGO 1,2,3,4,5,7,9,10,108 w Poznaniu”.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 08.02.2022 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje, w tym dokumentacja postępowania dostępne są na stronie prowadzonego postępowania, tj. na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/3063/details

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Wykorzystanie Wysokosprawnej Kogeneracji – Budowa sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami do budynków na os. Przyjaźni 3, 125 w Poznaniu”.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 04.02.2022 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje, w tym dokumentacja postępowania dostępne są na stronie prowadzonego postępowania, tj. na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/3061/details

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Wykorzystanie Wysokosprawnej Kogeneracji – Budowa sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami do budynków na os. B. Chrobrego 8, 9, 12 oraz Z. Starego 101 w Poznaniu”.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 02.02.2022 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje, w tym dokumentacja postępowania dostępne są na stronie prowadzonego postępowania, tj. na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/3058/details

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Wykorzystanie Wysokosprawnej Kogeneracji – Budowa sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami do budynków na os. B. Chrobrego 47 w Poznaniu”.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 28.01.2022 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje, w tym dokumentacja postępowania dostępne są na stronie prowadzonego postępowania, tj. na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/3055/details

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Wykorzystanie Wysokosprawnej Kogeneracji – Budowa sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami do budynków na os. B. Chrobrego 6, 7 w Poznaniu”.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 25.01.2022 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje, w tym dokumentacja postępowania dostępne są na stronie prowadzonego postępowania, tj. na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/3045/details

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Wykorzystanie Wysokosprawnej Kogeneracji – Budowa sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami do budynków na os. B. Chrobrego 1, 3 Poznaniu”.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 21.01.2022 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje, w tym dokumentacja postępowania dostępne są na stronie prowadzonego postępowania, tj. na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/3044/details

1 2