×

Veolia startuje z kolejną edycją konkursu na pracę inżynierską / dyplomową.

Interesujesz się branżą energetyczną i nowymi technologiami? Chcesz podzielić się swoją wiedzą nt. odnawialnych źródeł energii? A może masz pomysł na kierunki transformacji energetycznej?

Weź udział w konkursie i wygraj nawet 5000 zł! Wypełnij formularz i prześlij nam swoją pracę inżynierską / dyplomową.

Na Twoje zgłoszenia czekamy do 14 kwietnia br.

Attachments

Veolia Energia Polska, Veolia Energia Poznań oraz Innargi podpisały list intencyjny w zakresie zbadania potencjału realizacji inwestycji w źródło ciepła zasilane energią geotermalną o mocy 100 MW. Celem współpracy firm jest dekarbonizacja ciepłownictwa, zgodnie z polityką Veolii, której ambicją jest osiągnięcie pozycji lidera w procesie transformacji ekologicznej. Poszukiwania złóż geotermalnych pozwolą na ocenę możliwości wykorzystania tego źródła w poznańskiej sieci ciepłowniczej. Jest to kolejne działanie na rzecz znalezienia alternatywy dla węgla, poprawy efektywności energetycznej w oparciu o odnawialne źródła energii oraz stabilizowania cen ciepła sieciowego dla odbiorców.

 List intencyjny między Veolią oraz Innargi podpisano dziś w Urzędzie Miasta Poznania.

Dzisiejsze porozumienie to dla nas ważny krok w procesie dekarbonizacji ciepłownictwa z wykorzystaniem nowych technologii. Poprzez wykorzystanie źródła, którym jest energia geotermalna, przyczyniamy się zarówno do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz jakości powietrza w mieście, ale także chronimy naszych klientów przed rosnącymi kosztami uprawnień do emisji CO2 – mówi Frédéric Faroche, prezes zarządu oraz dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce. – Naszą ambicją jest bycie modelową firmą
w zachodzącym obecnie procesie transformacji energetycznej. W tym celu chcemy, aby nasz miks energetyczny był zdywersyfikowany i opierał się na zrównoważonych źródłach
– podsumowuje Frédéric Faroche.

Projekt realizowany w Poznaniu jest projektem pionierskim. Dzięki niemu, mamy nadzieję przekonać się
o istotnym potencjale ciepłownictwa geotermalnego w dużych systemach ciepłowniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Badania firmy McKinsey wskazują na możliwość zasilania energią geotermalną aż 33% sieci ciepłowniczych w Polsce do 2045 r. To źródło energii nie jest zależne od wiatru ani od słońca. Źródło po realizacji inwestycji nie emituje żadnych zanieczyszczeń czy hałasu, zaś sama instalacja zajmuje bardzo niewiele miejsca i wtapia się w krajobraz miejski
– podkreśla Samir Abboud, prezes zarządu Innargi.

Od lat konsekwentnie inwestujemy w Poznaniu w rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną sięgając po dostępne źródła zielonej energii. Koncepcja wykorzystania czystego ciepła i dystrybuowania go naszą siecią ciepłowniczą wpisuje się nie tylko w dekarbonizację ciepłownictwa, ale przede wszystkim
w wizję ekologicznej przyszłości miasta
– dodaje  Krzysztof Zamasz, dyrektor handlowy Grupy Veolia
w Polsce, członek zarządu.

Model biznesowy chroni konsumentów przed ryzykami od warunków podłoża

Mimo wielu zalet ciepłownictwa geotermalnego, jego wykorzystanie w europejskich sieciach ciepłowniczych było dotychczas ograniczone z powodu wysokich nakładów inwestycyjnych oraz warunków podłoża. Firma Innargi – która obecnie buduje w Danii największą w Unii Europejskiej ciepłownię geotermalną – opracowała nowy model biznesowy, w którym ciepło geotermalne jest dostarczane jako usługa. Zabezpiecza to Veolię przed ponoszeniem kosztów inwestycji związanych z pozyskiwaniem ciepła z głębi ziemi, począwszy od etapu rozpoznania warunków podłoża, jak i podczas eksploatacji złoża.

Miasto widzi potencjał czystej energii z geotermii

Miasto Poznań wykazało się dużym zaangażowaniem przez cały etap przygotowania dzisiejszego porozumienia.

Dekarbonizacja ciepłownictwa oraz poprawa stanu środowiska i jakości powietrza w Poznaniu są niezwykle ważne dla miasta. Wykorzystanie ciepła geotermalnego w Poznaniu wymaga ścisłej współpracy z naszymi urbanistami i specjalistami od ochrony środowiska. Liczymy na dobrą  współpracę i realizację projektu
z korzyścią dla mieszkańców
– mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta Poznania.

Od wielu lat ściśle współpracujemy z Urzędem Miasta Poznania wspólnie poszukując proekologicznych
i innowacyjnych rozwiązań. Dzięki otwartości władz miasta na inicjatywy mogące służyć lokalnej społeczności, udało nam się do tej pory wdrożyć szereg inwestycji na rzecz dekarbonizacji. Niedawno na przykład uruchomiliśmy m.in. akumulator ciepła, który magazynuje ciepło w momencie, kiedy nie ma na nie popytu i oddaje do sieci, wówczas, kiedy potrzebują go nasi klienci. W ten sposób nie tracimy cennej energii
– dodaje Jan Pic, prezes i dyrektor generalny Veolia Energia Poznań.

Rok 2023, zarówno dla Veolii, jak i Innargi, będzie okresem wnikliwej analizy potencjału geotermalnego w mieście. Jeśli wyniki analizy będą pozytywne, ciepłownia geotermalna może zostać uruchomiona w perspektywie ok. 5 lat.

Nowoczesna kotłownia gazowa wzmocni bezpieczeństwo dostaw ciepła dla Poznania. Obecnie trwa jej rozruch próbny.

Już od końca stycznia 2023 roku miejska sieć ciepłownicza w Poznaniu będzie dodatkowo zasilana nową ciepłownią wybudowaną przy ul. Kopanina. Ta nowoczesna, zasilana gazem, instalacja będzie produkowała ciepło w okresach największego zapotrzebowania, podnosząc bezpieczeństwo dostaw energii cieplnej głównie dla odbiorców w tym rejonie miasta.

Nowa kotłownia gazowa powstała przy ul. Kopanina 26A na terenie wyłączonej z użytkowania kotłowni węglowej, która jeszcze na początku lat dwutysięcznych dostarczała ciepło mieszkańcom. Jest to ciepłownia szczytowa o mocy 44 MW, która będzie pracowała w okresie największego zapotrzebowania na ciepło (okres zimowy) lub w sytuacji awarii na głównym źródle i potrzeby uzupełnienia mocy w miejskiej sieci cieplnej.

Nowo wybudowana ciepłownia będzie służyć przede wszystkim mieszkańcom południowo-zachodniej części Poznania, czyli rejonu położonego wokół ciepłowni Kopanina. W tym rejonie aktualnie występuje najpoważniejszy deficyt mocy w miejskiej sieci cieplnej ze względu na największe oddalenie tego regionu od głównego źródła ciepła, czyli Elektrociepłowni Karolin.

Przy budowie ciepłowni wykorzystano najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne spełniające bardzo restrykcyjne normy ochrony środowiska i zadbano o minimalny poziom emisji CO2 do atmosfery. Ciepłownia zasilana jest gazem ziemnym, który jest najmniej emisyjnym paliwem spośród aktualnie wykorzystywanych w ciepłownictwie systemowym. Dzięki temu ciepłownia będzie obiektem wyjątkowo niskoemisyjnym. W przypadku tej technologii emisja pyłów jest bliska zera. Głównymi składnikami spalin jakie wydobywają się z komina jest przede wszystkim para wodna, a także CO2, które stanowi jedynie 40 proc. emisji powstającej ze spalania węgla.

Obecnie tzn. w okresie od 28 do 30 grudnia br. prowadzony jest ruch próbny kotłowni. W tym czasie zaplanowane jest wykonanie pomiarów parametrów gwarantowanych ciepłowni Kopanina. Zgodnie z planem ciepłownia zostanie uruchomiona pod koniec stycznia  2023 r.

Prace naprawcze przy Al. Niepodległości zakończone

Służby techniczne Veolii oraz pracownicy podwykonawcy – spółki CDC, dołożyli wszelkich starań, by okres braku ciepła i ciepłej wody był dla odbiorców jak najkrótszy. Prace prowadzono bez przerwy, pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych. Naprawę zakończono przed planowanym terminem, tj.  w sobotę 29 stycznia ok. godz. 21.00.

Dziękujemy za zrozumienie i współpracę mieszkańcom oraz władzom instytucji mieszczących się w rejonie, w którym zlokalizowano uszkodzenie sieci. Dzięki  sprawnie wykonanym pracom udało się uniknąć poważnej awarii i szybko przywrócić prawidłowe funkcjonowanie sieci i dostawy ciepła.

____________________________________________________________________

Veolia Energia Poznań informuje o wykryciu nieprawidłowości w funkcjonowaniu sieci ciepłowniczej w rejonie Al. Niepodległości. Uszkodzenie sieci zlokalizowaliśmy zdalnie, dzięki nowoczesnym systemom diagnostycznym, które zostały wdrożone w spółce. Aby uniknąć ryzyka wystąpienia poważnej awarii, Veolia zdecydowała o niezwłocznym przystąpieniu do prac, tak żeby w kontrolowanych warunkach naprawić uszkodzenie.

Usuwanie uszkodzenia sieci oznacza konieczność czasowego wstrzymania dostaw ciepła do 34 budynków od ul. Kutrzeby do ul. Libelta. Dostawy ciepła zostaną wyłączone od godz. 16:00 w piątek, 28 stycznia br. i przywrócone do godz. 22:00 w sobotę, 29 stycznia. W porozumieniu z dyrekcją wyłączeniem objęty będzie również szpital przy ul. Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu, który w tym czasie będzie korzystał z rezerwowego źródła ogrzewania. Veolia Energia Poznań powiadomiła wszystkich administratorów budynków o konieczności przeprowadzenia niezbędnych prac i planowanym terminie wstrzymania dostaw ciepła. 

Pracownicy Veolii prowadzą już przygotowawcze prace ziemne w rejonie Al. Niepodległości, żeby maksymalnie skrócić czas wyłączenia ciepła. Działania związane z  usuwaniem nieprawidłowości, służby techniczne Veolii Energii Poznań będą realizowały bez przerwy, aż do przywrócenia właściwego funkcjonowania sieci.  Prace naprawcze będą wymagały użycia ciężkiego sprzętu, co może spowodować zwiększone natężenie hałasu. Usuwaniu usterki może także towarzyszyć wydobywanie się dużych ilości pary wodnej, która nie stanowi zagrożenia dla przemieszczających się pieszych oraz samochodów. Al. Niepodległości nie zostanie zamknięta dla ruchu. 

Przepraszamy Klientów za wszystkie niedogodności związane z usuwaniem nieszczelności. Potrzebna jest  szybka i zdecydowana reakcja, w przeciwnym wypadku potencjalne skutki uszkodzenia sieci byłyby znacznie poważniejsze, do czego nie możemy dopuścić.

Informacje o  postępach prac i planowanych terminach wznowienia dostaw ciepła będą aktualizowane  na bieżąco na stronie www.energiadlapoznania.pl oraz przekazywane bezpośrednio do klientów.

 

Veolia Energia Poznań uruchomiła kampanię świąteczną, której celem jest dofinansowanie Wigilii oraz posiłków dla potrzebujących. Wsparcie udzielone zostało Caritas Archidiecezji Poznańskiej, organizatora Wigilii w czterech poznańskich jadłodajniach oraz Stowarzyszeniu Zupa na Głównym, która w całym okresie Świąt będzie przygotowywać ciepłe posiłki. 

Jednym z największych wyzwań trwającej pandemii COVID-19 jest wzrost wskaźnika zagrożenia ubóstwem. Veolia Energia Poznań dostrzega problemy lokalnej społeczności i  dlatego zdecydowała się przeznaczyć środki finansowe na wsparcie potrzebujących. Chcemy w ten sposób zachęcić poznaniaków do pomagania- nie tylko od święta.

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w kampanię Veolii i wsparcie potrzebujących za pośrednictwem stron Partnerów akcji: Caritas Archidiecezji Poznańskiej oraz  Stowarzyszenie Zupa na Głównym