×

VEOLIA Energia Poznań S.A.

Zaprasza do złożenia oferty wstępnej na usługę:

Sukcesywne opracowywanie dokumentacji budowlano – wykonawczej dla zadań inwestycyjnych i rozwojowych zlecanych przez  VEOLIA Energia Poznań S.A. w okresie od 01.03.2020r  do  28.02.2023r.

Ofertę należy przesłać do dnia: 10-02-2020 r do godz. 10,00 na adres e-mail : boguslaw.bartkowiak@veolia.com

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Bogusław Bartkowiak  tel. 667 620 404 e-mail: boguslaw.bartkowiak@veolia.com

Niniejsze zaproszenie nie stanowi zobowiązania do złożenia przez VEOLIA Energia Poznań S.A . zamówienia lub zawarcia umowy.

W załączeniu materiały przetargowe.

================================================================

03-02-2020 – W związku z informacją Oferentów o braku możliwości otwarcia pliku ” 002_I_TZ_2020 UMOWA_WZÓR 5″, w załączeniu podpinam go ponownie.

VEOLIA Energia Poznań S.A.

Zaprasza do złożenia oferty wstępnej na usługę:

Legalizacja układów pomiarowych z przetwornikiem:

  1. ultradźwiękowym  – post. 001A/I/TZ/2020
  2. mechanicznym       – post. 001B/I/TZ/2020

w latach 2020-2022

Ofertę należy przesłać do dnia: 07-02-2020 r do godz. 10,00 na adres e-mail : boguslaw.bartkowiak@veolia.com

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Bogusław Bartkowiak  tel. 667 620 404 e-mail: boguslaw.bartkowiak@veolia.com

Niniejsze zaproszenie nie stanowi zobowiązania do złożenia przez VEOLIA Energia Poznań S.A . zamówienia lub zawarcia umowy.

W załączeniu materiały przetargowe.

================================================================

29-01-2020

W związku z pytaniami Oferentów dotyczącymi ilości szt. do legalizacji z podziałem na poszczególne lata, w załączeniu zamieszczamy folder z Formularzami cenowymi pod nazwą – Układy pomiarowe – ilości szt

Zadanie 1.

Efektywna Dystrybucja Ciepła – Etap I – cz. „WG”  – Likwidacja węzła grupowego przy ul. Owsianej 26 w Poznaniu:

1.1.  Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami z rur stalowych, preizolowanych do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Owsianej, Dożynkowej, Zbożowej w Poznaniu zgodnie z dokumentacją techniczną

1.2.    Wykonanie dokumentacji technicznej, dostawa i montaż węzłów cieplnych w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”

Zadanie 2.

Efektywna Dystrybucja Ciepła – Etap I – cz. „WG”  – Likwidacja węzła grupowego przy ul. Dojazd 6 w Poznaniu:

1.1.   Budowa przyłączamy sieci cieplnej z rur stalowych, preizolowanych do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Dojazd, Wojska Polskiego w Poznaniu zgodnie z dokumentacją techniczną

1.2.   Wykonanie dokumentacji technicznej, dostawa i montaż węzłów cieplnych w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”

Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:  20-11-2019 godz.10:00 09-12-2019 r do godz. 10:30.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm.)