×

Przedmiotem Zamówienia jest: EFEKTYWNA DYSTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I – Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych, preizolowanych wraz z przyłączami ul. Wojska Polskiego 38-50 w Poznaniu

a) Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy cieci cieplnej i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną o średnicach 2xDN 40-125 i długości ok. 535 m zgodnie z dokumentacją projektową

b) Likwidacja komór ciepłowniczych

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 28.01.2021 r do godz. 13:00

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Dnia 28.01.2021 r. Zamawiający publikuje Informację z otwarcia ofert.

Dnia 23.03.2021 r. Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedmiotem Zamówienia jest: EFEKTYWNA DYSTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I – Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych, preizolowanych wraz z przyłączami w rejonie ulic Małachowskiego, Tomickiego, Łaskarza, Konarskiego, św. Michała w Poznaniu

a) Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy cieci cieplnej i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną o średnicach 2xDN 40-200 i długości ok. 1330 m zgodnie z dokumentacją projektową

b) Likwidacja komór ciepłowniczych

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 28.01.2021 r do godz. 11:00

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Dnia 28.01.2021 r. Zamawiający publikuje Informację z otwarcia ofert.

Dnia 09.03.2021 r. Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną oraz w technologii „tradycyjnej” zgodnie z dokumentacją projektową. Efektywna dystrybucja ciepła – etap I – w podziale na 2 zadania:

— zadanie 1 – likwidacja węzła grupowego przy ul. Przybyszewskiego 20 w Poznaniu:

1.1. wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnej i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną;

1.2. wykonanie dokumentacji technicznej, dostawa i montaż węzłów cieplnych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”,

— zadanie 2 – efektywna dystrybucja ciepła – etap I – likwidacja węzła grupowego przy ul. Wodnej 3/4 w Poznaniu:

2.1. wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnej i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną;

2.2. wykonanie dokumentacji technicznej, dostawa i montaż węzłów cieplnych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 16.12.2020 r do godz. 11:00

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Dnia 27.11.2020 r. Zamawiający publikuje Wyjaśnienia treści SIWZ

Dnia 08.12.2020 Zamawiający publikuje Wyjaśnienia treści SIWZ

Dnia 16.12.2020 r. Zamawiający publikuje Informację z otwarcia ofert

Dnia 09.03.2021 r. Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Przedmiotem Zamówienia jest: „Efektywna dystrybucja ciepła – etap I – likwidacja węzła grupowego przy ul. Galla 9-11 w Poznaniu”:

1.1. budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami z rur stalowych, preizolowanych do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Galla, Kassyusza, Polna, Dąbrowskiego;

1.2. wykonanie dokumentacji technicznej, dostawa i montaż węzłów cieplnych w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 03-12-2020 r do godz. 13:00.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm.)

Dnia 05.11.2020 r. Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści SIWZ

Dnia 18.11.2020 r. Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści SIWZ, węzeł_zmieszania_pompowego, Dabrowskiego 92

Dnia 03.12.2020 r. Zamawiający publikuje „Informację z otwarcia ofert”

Dnia 08.02.2021 r. Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną oraz w technologii „tradycyjnej” zgodnie z dokumentacją projektową. Efektywna dystrybucja ciepła – etap I w podziale na 3 Zadania: — zadanie 1 – budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Jana III Sobieskiego 1–7 w Poznaniu, — zadanie 2 – budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Jana III Sobieskiego 3–8 w Poznaniu, — zadanie 3 – budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami przy ul. Szczawnickiej w Poznaniu. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 03-12-2020 r do godz. 11:00. Zgodnie z informacją opublikowaną dnia 16.11.2020 r. „Zmiana treści SIWZ”, termin składania ofert został zmieniony na 07.12.2020 r. godz. 11:00. Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm.) Dnia 16.11.2020 r. Zamawiający publikuje: „Ogłoszenie zmian” oraz „Zmiana treści SIWZ” Dnia 07.12.2020 r. Zamawiający publikuje Informację z otwarcia ofert Dnia 10.02.2021 r. Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Zadania 3 Dnia 05.05.2021 r. Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Zadania 1 i 2 Dnia 06.07.2021 r. Zamawiający publikuje Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej – Zadanie 2.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną oraz w technologii „tradycyjnej” zgodnie z dokumentacją projektową – efektywna dystrybucja ciepła – etap I – w podziale na 3 zadania:

— zadanie 1: budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Piastowskie 40–53 w Poznaniu,

— zadanie 2: budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Piastowskie 82–100 w Poznaniu,

— zadanie 3: budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Piastowskie 103–113 w Poznaniu.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 24-11-2020 r do godz. 13:00.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm.)

Dnia 16.11.2020 r. Zamawiający publikuje „Sprostowanie treści SIWZ”

Dnia 24.11.2020 r. Zamawiający publikuje Informację z otwarcia ofert

Dnia 08.01.2021 r. Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną oraz w technologii ,,tradycyjnej”, wymiana armatury DN400 w komorze S1/12, budowa nowej komory z montażem przepływomierzy, likwidacja istniejących komór ciepłowniczych, zgodnie z dokumentacją projektową. Efektywna dystrybucja ciepła – etap I – budowa osiedlowej sieci cieplnej magistralnej z rur stalowych, preizolowanych wraz z przyłączami os. Pod Lipami 5 w Poznaniu.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 24-11-2020 r do godz. 11:00.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm.)

Dnia 04.11.2020 r. Zamawiający publikuje: Wyjaśnienia treści SIWZ; rys. 3 SCHEMATY; zest. mat.

Dnia 16.11.2020 r. Zamawiający publikuje: „Ogłoszenie zmian” oraz „Wyjaśnienia treści SIWZ”

Dnia 30.11.2020 r. Zamawiający publikuje Informację z otwarcia ofert

Dnia 08.01.2021 r. Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zadanie 1: budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Wichrowe Wzgórze 25-31 w Poznaniu.

Zadanie 2:

2.1. budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Wichrowe Wzgórze 32-36 w Poznaniu;

2.2. budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Wichrowe Wzgórze 33-35 w Poznaniu.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 23-11-2020 r do godz. 13:00.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm.)

Dnia 16.11.2020 r. Zamawiający publikuje „Wyjaśnienia oraz sprostowanie treści SIWZ”

Dnia 23.11.2020 r. Zamawiający publikuje Informację z otwarcia ofert

Dnia 08.01.2021 r. Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Efektywna dystrybucja ciepła – etap I – PZP cz. „WG” – likwidacja węzła grupowego przy ul. Grochowskiej 49 w Poznaniu.

1.1. Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami z rur stalowych, preizolowanych do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Włodkowica, Grochowska, Husarska, Rycerska, Cześnikowska, Marszałkowska, Podstolińska, Grunwaldzka w Poznaniu zgodnie z dokumentacją techniczną.

1.2. Wykonanie dokumentacji technicznej, dostawa i montaż węzłów cieplnych w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 23-11-2020 r do godz. 11:00.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm.)

Z uwagi na zgłaszane problemy techniczne z otwarciem plików – załącznik 8.2 oraz 8.3 warunki Grochowska, Zamawiający dnia 29.10.2020 r. publikuje te załączniki ponownie tym razem podzielone na 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2

Dnia 05.11.2020 r. Zamawiający publikuje Wyjaśnienia treści SIWZ

Dnia 16.11.2020 r. Zamawiający publikuje: „Ogłoszenie zmian” oraz „Wyjaśnienia treści SIWZ”

Dnia 26.11.2020 r. Zamawiający publikuje Informację z otwarcia ofert

Dnia 08.01.2021 r. Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Procedura przetargowa będzie prowadzona za pośrednictwem Platformy Zakupowej – https://platformazakupowa.veolia.pl/

Przypominamy, że korzystanie z Platformy Zakupowej wymaga wcześniejszej rejestracji w strefie Dostawcy. Szczegółowe informacje o rejestracji w linku: https://promo.marketplanet.pl/veolia

1 2