×

 

Veolia Energia Poznań przystąpiła do akcji ekologicznej “Godzina dla Ziemi” organizowanej przez Fundację WWF Polska. 

W związku z tym w sobotę 26 marca br. pomiędzy 20.30 a 21.30 w miarę możliwości technologicznych (z uwzględnieniem przede wszystkim bezpieczeństwa pracowników) zostanie wygaszone oświetlenie placu węglowego oraz elewacja budynku głównego przy ul. Energetycznej 3.

Mamy nadzieję, że wspólny udział w akcji “Godzina dla Ziemi WWF” będzie  inspiracją do promocji proekologicznych zachowań i racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody.

Veolia Energia Poznań na bieżąco monitoruje stan sieci ciepłowniczej w Poznaniu i prowadzi przeglądy infrastruktury w trosce o bezpieczeństwo Klientów.  W pierwszym półroczu 2023 r. nasi pracownicy będą prowadzić przegląd stanu technicznego miejskiej sieci ciepłowniczej, przebiegającej przez nieruchomości w rejonie ulic: Wieżowa, Radziewiczówny, Napoleońska, Marysieńki oraz Pałucka. Przegląd będzie realizowany w dni powszednie w godz. 8.00 – 20.00 przez pracowników firmy Veolia Energia Poznań.

Harmonogram przeglądów:

 Rejon Winogrady
 Termin: 10.01. – 30.05. w  2023 roku
 Rejon Łużycka

W trakcie wizyty nasi przedstawiciele, posiadający legitymacje służbowe, będą m.in. oceniać stan techniczny sieci ciepłowniczej oraz urządzeń odbiorczych, tj. węzłów cieplnych.

 

W przypadku nieobecności, otrzymają Państwo informację z prośbą o kontakt z nami w celu umówienia terminu przeglądu.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, zweryfikowania tożsamości pracownika lub umówienia terminu przeglądu, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 16:00 tel. 801 57 57 57 bok.poznan@veolia.com

Podstawą przeprowadzenia przeglądu jest rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych z 15 stycznia 2007 r.

Choć za oknem nie zawsze widać pozytywną zmianę aury, możemy przypuszczać, że nadchodzi wiosna. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” platforma lęgowa na kominie poznańskiej elektrociepłowni zyskała odświeżony wygląd, co najwyraźniej spodobało się jej rezydentom – parze sokołów wędrownych. Maltanka i Velio coraz częściej tu zaglądają, najwyraźniej szykując się do kolejnego sezonu lęgowego. Ile tym razem pojawi się jajek? Ile młodych odchowają?

 

Zachęcamy do obserwowania naszych sokołów – TUTAJ

Veoliada to projekt Sportowej Akademii Veolii Junior, rozgrywki ruchowe dla przedszkolaków, połączone z poznawaniem dyscyplin sportowych.  W tym roku, podczas drugiej edycji, najmłodsi mogli odkryć tajniki  karate, tenisa, koszykówki czy jeździectwa.  Na zakończenie uczestnicy Veoliady zmierzyli się także w konkursie, którego zadaniem było przygotowanie kreatywnej pracy podsumowującej udział w projekcie. Komisja konkursowa nagrodziła 3 placówki z Poznania:
1. Przedszkole nr 112 „Mali Przyrodnicy”
2. Przedszkole nr 187 „Leśny Zakątek”
3. Przedszkole nr 69 im. F. Chopina

Podsumowanie projektu i wyróżnienie nagrodzonych odbyło się w formule online. Wzięli w nim udział nie tylko przedstawiciele zwycięskich  placówek, ale także goście oficjalni: Eliza Malarecka Kierownik Oddziału Projektów Edukacyjnych i Relacji Zewnętrznych Urzędu Miasta Poznania oraz Olga Fasiecka – Manager Biura Komunikacji Veolia Energia Poznań (sponsora projektu).

 

Sportowa Akademia Veolia Junior (SAV Junior) to odpowiedź na zwiększający się problem niewystarczającej aktywności fizycznej najmłodszych. Celem programu jest dbałość o zdrową przyszłość kolejnych pokoleń poprzez zachęcanie dzieci w wieku przedszkolnym do regularnej aktywności fizycznej (m.in. poprzez zapoznanie z różnorodnymi dyscyplinami sportowymi) , a także podniesienie świadomości rodziców w tym zakresie.

SAV Junior realizowany jest w Poznaniu w partnerstwie z Urzędem Miasta Poznania.

Veolia Energia Poznań, we współpracy z ratajską Spółdzielnią Mieszkaniową Osiedle Młodych, zainstalowała pilotażowo innowacyjne urządzenia do odzysku ciepła w blokach z wielkiej płyty. Pozwoli to na zaoszczędzenie ciepła przez jego ponowne wykorzystanie: na przykład na jednym z wieżowców  ciepło z przewodów wentylacyjnych zawracane będzie do podgrzewania wody. Jednocześnie  nowatorska kampania informacyjno – edukacyjna zainspiruje mieszkańców do oszczędzania energii i zasobów naturalnych. Opracowane przez Fundację Veolia Polska animowane eko-porady wyświetlane są na monitorach zainstalowanych w blokach, a  pogłębione treściowo i rozwinięte – na specjalnie utworzonej stronie internetowej www.ekoporady.com.pl.

Projekt ma charakter rozwojowy. Jest jednym z elementów strategii Veolii Energii Poznań, która oferuje swoim klientom również usługi z zakresu podnoszenia efektywności energetycznej obiektów, na przykład rekomendując sposoby optymalizacji zużycia energii, przeprowadzając audyty energetyczne, montując urządzenia niezbędne do zdalnego monitoringu działania instalacji, obejmując nadzór nad procesem inwestycyjnym z zakresu poprawy efektywności energetycznej a nawet ułatwiając pozyskiwanie dodatkowych przychodów z działań poprawiających efektywność energetyczną (tzw. białe certyfikaty w przypadku realizacji działań zgodnych z ustawą o efektywności energetycznej).

O inwestycji na poznańskich Ratajach informowała prasa lokalna i media branżowe, m.in.  Głos Wielkopolski, portal epoznan, wnp.pl czy portal samorządowy.

 

Prezes Dalida Gepfert udzieliła wywiadu „Gazecie Wyborczej” wyjaśniając, jak działa akumulator ciepła, jaki ma wpływ na efektywność systemu dystrybucji ciepła w Poznaniu i co jeszcze Veolia Energia Poznań planuje w ramach ekologicznej transformacji energetycznej.

Więcej tutaj

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. podmiotem odpowiedzialnym za obsługę  klienta w zakresie dostaw ciepła i produktów okołoenergetycznych będzie Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o.

Zmiana nie ma wpływu na warunki umowy i zobowiązania zawarte z klientami Veolia Energia Poznań S.A..

Adres i dane spółki Veolia Energia Poznań S.A. (KRS, NIP, REGON) oraz adres i dane kontaktowe do Biura Obsługi Klienta nie ulegną zmianie.

Nasi klienci nie muszą podejmować żadnych czynności formalnych. Umowy kompleksowe dostarczania ciepła oraz pozostałe umowy pozostaną w mocy i nie będą wymagały aneksowania. O obsługę umów, m.in. obsługa zgłoszeń awarii, rozliczeń, reklamacji i innych spraw, dbać będą Ci sami odpowiednio przeszkoleni i doświadczeni konsultanci.

Powodem przeniesienia obsługi klienta do spółki Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. jest centralizacja procesów handlowych w Grupie Veolia w Polsce. Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. to nowa spółka zapewniająca kompleksowe rozwiązania energetyczne, m.in. w zakresie obsługi procesu przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, sprzedaży ciepła, energii elektrycznej i gazu.

W przypadku pytań zespół Veolia Energia Poznań S.A. pozostaje do Państwa dyspozycji.

 

 

 

W piątek 29 października w elektrociepłowni Karolin uroczyście uruchomiono – akumulator ciepła, nową inwestycję, która usprawni pracę systemu dystrybucji ciepła w Poznaniu. Z tej okazji zorganizowano konferencję prasową, w której wzięli udział m.in.

Jacek Jaśkowiak – Prezydent Poznania

Jan Grabkowski – Starosta Poznański

Frédéric Faroche – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Grupa Veolia w Polsce

Krzysztof Zamasz – Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy Grupa Veolia w Polsce

Dalida Gepfert – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Veolia Energia Poznań

Jan Pic – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych, Veolia Energia Poznań

A także Paweł Chudziński – prezes Aquanet SA i Lidia Styperek – Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki.

Podczas konferencji złożono podziękowania wykonawcom inwestycji : firmom Polimex i CDC Sp. zo.o.

Akumulator poprawi bezpieczeństwo dostaw i efektywność miejskiej sieci ciepłowniczej. Dzięki nowoczesnemu magazynowi ciepła zmniejszone zostanie zużycie węgla w procesie produkcji o 11,5 tys. ton rocznie (czyli ponad 190 wagonów mniej węgla), a oleju opałowego lekkiego o 310 ton rocznie (taka ilość wystarczyłaby do ogrzania ponad 200 energooszczędnych domów o powierzchni 150 m2).  Nowa inwestycja pozwoli także zredukować emisję CO2  do atmosfery o 24 tys. ton rocznie – to jakby posadzić 4 mln dorodnych drzew.

 

W roku 2021 w ramach projektu „Samodzielni” przewidziano podłączenie 72 obiektów. Niestety, ze względu na niedopełnienie przez zarządców wszystkich koniecznych warunków uruchomienia dostaw ciepła, w przypadku niektórych lokalizacji nadal trwają prace. Veolia Energia Poznań na bieżąco kontaktuje się z zarządcami, mobilizując ich do zakończenia wszystkich wymaganych zadań w przyjętym i zaakceptowanym wcześniej terminie.

stan na dzień 28.10.2021:

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

W ramach projektu “Samodzielni” Veolia Energia Poznań zapewnia podłączenie odbiorców do indywidualnych węzłów ciepłowniczych. Podpisane Umowy o przyłączenie zakładają realizację prac i podłączenie 72 obiektów do końca października 2021. Służby techniczne Veolii dokładają wszelkich starań, by przyspieszyć konieczne działania i uruchomić dostawy ciepła najszybciej jak to możliwe; w większości przypadków prace wynikające z naszych zobowiązań są zakończone lub na ukończeniu.

Terminy włączeń zostały uzgodnione z zarządcami budynków i na bieżąco są aktualizowane, w zależności od stopnia przygotowania pomieszczeń węzłów.

Jednocześnie informujemy, że przewidywany termin włączeń uzależniony jest od:

przygotowania pomieszczeń (obowiązek Zarządcy)

– zgłoszenia do odbioru i pozytywnego odbioru pomieszczeń przez inspektorów Veolii, 

– a także przygotowania instalacji wewnętrznej w budynku i podłączenia jej do wstawionego przez Veolię węzła ciepłowniczego – co leży w gestii Odbiorcy Ciepła. 

Przypominamy, że warunkiem uruchomienia dostaw jest również posiadanie nowej Umowy na kompleksową dostawę ciepła oraz zgłoszenie deklaracji o uruchomieniu centralnego ogrzewania do Biura Obsługi Klienta Veolii Energii Poznań. 

BEZ SPEŁNIENIA WSZYSTKICH POWYŻSZYCH WARUNKÓW URUCHOMIENIE DOSTAW CIEPŁA NIE BĘDZIE MOŻLIWE

W tegorocznej edycji konkursu, organizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (pod patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego), Veolia Energia Poznań została wyróżniona nagrodą I stopnia w kategorii „Obiekty przemysłowe” wraz z głównym wykonawcą – firmą Metrolog Sp. z o.o.  Projekt zdobył szczególne uznanie jury konkursowego ze względu na wdrażanie idei dekarbonizacji i gospodarki cyrkularnej (odzysku ciepła odpadowego ze ścieków). Podkreślano także dywersyfikację źródeł energii i współpracę międzybranżową podmiotów operujących na rynku energii (Veolia) i wody (Aquanet).

1 2 3 7