menu
Ciepło Systemowe dla Poznania

Postępowanie 014/PP/TZ/2019 Wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe – ETAP I

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Budowy przyłącza cieplnego z rur stalowych preizolowanych 2Xdn 80-100mm, wraz z węzłem cieplnym dla budynku naukowo-dydaktycznego przy

ul. Dąbrowskiego 165 w Poznaniu

 

Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:  08-04-2019 r do godz. 11:30.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)

 

07-03-2019

 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej

http://www.energiadlapoznania.pl/o-firmie/zakupy/zamowienia-publiczne w „Postępowaniu nr 014/PP/TZ/2019:  WYKORZYSTANIE WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI W OPARCIU O ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO UŻYTKOWE -  ETAP I dla: Budowy przyłącza cieplnego z rur stalowych preizolowanych 2xDN80-100mm, wraz z węzłem cieplnym dla budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Dąbrowskiego 165 w Poznaniu

 

 ‘014 Załącznik nr 1 do wyjaśnienia 1 zmiana SIWZ’   -  z aktualizacją SIWZ w poniższym zakresie; ZMIANA TERMINU ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

 

 

 

Plik do pobrania SIWZ cz. I - instrukcja dla wykonawców

Plik do pobrania SIWZ cz. III - cz. techniczna

Plik do pobrania SIWZ cz. II - wzór umowy

Plik do pobrania Projekt bud. technologia

Plik do pobrania SIWZ cz. II - zał. nr 3

Plik do pobrania Projekt bud. warunki

Plik do pobrania SIWZ cz. II - zał. nr 4

Plik do pobrania Projekt bud. mat.

Plik do pobrania SIWZ cz. II - zał. nr 4a

Plik do pobrania Projekt wyk. 1

Plik do pobrania SIWZ cz. II - zał. nr 4b

Plik do pobrania Projekt wyk. opis

Plik do pobrania SIWZ cz. II - zał. nr 5

Plik do pobrania Projekt wyk. schemat

Plik do pobrania SIWZ cz. II - zał. nr 6

Plik do pobrania Projekt wyk. rys. 1

Plik do pobrania SIWZ cz. II - zał. nr 7

Plik do pobrania Projekt wyk. rzut

Plik do pobrania SIWZ cz. II - zał. nr 7a

Plik do pobrania Projekt wyk. s25c

Plik do pobrania SIWZ cz. II - zał. nr 9

Plik do pobrania 014 Załącznik nr 1 do wyjaśnienia 1 zmiana SIWZ

Plik do pobrania Informacja o zmianie treści SIWZ 07-03-2019

Menu główne