menu
Ciepło Systemowe dla Poznania

Postępowanie 011/PP/TZ/2019 Wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe - Etap I cz. „C-1” oraz Efektywna Dystrybucja Ciepła Etap I cz. „D i E”” w podziale na 6 zadań:

Zadanie 1 - WYKORZYSTANIE WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI W OPARCIU O ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO UŻYTKOWE -  ETAP I  cz. „C-1”

Budowa sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wzdłuż ulicy Druskienickiej w Poznaniu

 

Zadanie 2 - EFEKTYWNA DYDTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I cz. „D”

Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami w ramach modernizacji istniejącej sieci cieplnej na osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej 2-31 w Poznaniu

 

Zadanie 3 -  EFEKTYWNA DYDTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I cz. „D”

Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami w ramach modernizacji istniejącej sieci cieplnej na osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej 34-70 w Poznaniu

 

Zadanie 4 - EFEKTYWNA DYDTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I cz. „D”

Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami w do budynków przy ul. Jeżyckiej 48, Norwida 17,17,19 w Poznaniu

 

Zadanie 5 -  EFEKTYWNA DYDTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I cz. „E”

Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami do budynków przy ul. Poznańskiej 14-15 w Koziegłowach

 

Zadanie 6 -  EFEKTYWNA DYDTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I cz. „E”

Budowa i remont osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami do budynków przy ul. Leonarda 6/Winiary 54 w Poznaniu

 

Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:  25-03-2019 r do godz. 11:30.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm.)

Plik do pobrania 011 SIWZ cz. 1 - Instrukcja dla Wykonawców

Plik do pobrania 011 SIWZ cz. 2 - Wzór umowy

Plik do pobrania 011 SIWZ cz.3 - Techniczna

Plik do pobrania 011 Dokumentacja

Menu główne