menu
Ciepło Systemowe dla Poznania

Władze

Zarząd 

 

  Paweł  ORLOFPrezes Zarządu, Dyrektor Generalny
  Jan PicWiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych
  Dalida GepfertCzłonek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych
  Sławomir JURCZYŃSKICzłonek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju i Regionu
  Dorota OWSIANOWSKACzłonek Zarządu, Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 

 

Rada Nadzorcza

Frederic FAROCHE                     Przewodniczący
Tomasz BERLIŃSKI         II Zastępca Przewodniczącego
Magdalena BEZULSKA 
Guillaume CAMUS 
Philippe GASTAUD 
Luiz HANANIA 
Rusłan JAKOWINICZ 
Jacky LACOMBE 
Robert PRZYBYŁA 
Mariusz WIŚNIEWSKI           I Zastępca Przewodniczącego