menu
Ciepło Systemowe dla Poznania

Plan połączenia spółek Veolii Energii Poznań i Veolii Energii Poznań ZEC

21 września Zarządy Veolii Energii Poznań i Veolii Energii Poznań ZEC przyjęły Strategię  na lata 2018 -2020. Jednym z ​jej ​ elementów  jest połączenie spółek.  W związku z tym Zarządy VPOZ i VPZE podjęły​ stosowne​ uchwały  oraz przyjęły plan połączenia​ spółek​.

Plik do pobrania Plan Połączenia

Plik do pobrania Uchwała VPOZ -plan połączenia

Plik do pobrania Uchwała VPZE-plan połączenia

Plik do pobrania Zał nr. 1-projekt uchwały walne VPOZ

Plik do pobrania Zał. nr 2-projekt uchwaly walne VPZE

Plik do pobrania Zał. nr 3-projekt zmian statuty

Plik do pobrania Zał. nr 4- wartość majątku

Plik do pobrania Zał. nr 5-bilans VPOZ

Plik do pobrania Zał. nr. 6-bilans VPZE

Menu główne