menu
Ciepło Systemowe dla Poznania

Memorandum Informacyjne spółki Veolia Energia Poznań S.A.

 

W dniu 24 listopada 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Memorandum Informacyjne spółki Veolia Energia Poznań S.A. Memorandum kierowane jest wyłącznie do akcjonariuszy Veolia Energia Poznań ZEC S.A. w związku z połączeniem spółek Veolia Energia Poznań S.A. i Veolia Energia Poznań ZEC S.A. zgodnie z Planem Połączenia.

 

W dniu 15 grudnia 2017 r. zatwierdzono aneks do Memorandum.

 

W środę 20 grudnia 2017 r. został zatwierdzony aneks nr 2 do Memorandum.

Plik do pobrania treść memorandum

Plik do pobrania aneks do memorandum

Plik do pobrania aneks nr 2 do memorandum

Menu główne