menu
Ciepło Systemowe dla Poznania

Akcjonariat

Nazwa Akcjonariusza

Liczba akcji
(%)

 

Veolia Energia Polska S.A.
(KRS 0000006129)

 98,73%

Pozostali uprawnieni
 w tym Miasto Poznań

   1,27%