menu
Ciepło Systemowe dla Poznania

Taryfa Veolii Energii Poznań ZEC

Ciepło

 

Veolia Energia Poznań ZEC S.A. prowadzi sprzedaż ciepła w wodzie gorącej za pośrednictwem Veolia Energia Poznań S.A. oraz pary technologicznej do odbiorców zlokalizowanych w pobliżu elektrociepłowni za pośrednictwem lokalnych sieci parowych. Sprzedaż ciepła odbywa się po cenach zawartych w zatwierdzonej przez Prezesa URE Taryfie dla ciepła.

Taryfa ciepła 2016/Decyzja do taryfy OBOWIĄZUJE OD 1 SIERPNIA 2016 plik do pobrania

 

Taryfa ciepła  2017/ Dezycja do taryfy - OBOWIĄZUJE OD 1 SIERPNIA 2017 - pilk do pobrania

 

 

 

Dystrybucja energii elektrycznej

 

Veolia Energia Poznań ZEC S.A. świadczy również usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej za pośrednictwem własnych sieci elektroenergetycznych do odbiorców przyłączonych do majątku Veolia Energia Poznań ZEC S.A. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej odbywa się po cenach i stawkach opłat zawartych w zatwierdzonej przez Prezesa URE Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej.

Plik do pobrania Decyzja do taryfy e.e. oraz taryfa dla dystrybucji e.e. obowiązująca od 1.01.2017

Plik do pobrania Decyzja do taryfy dla dystrybucji e.e. obowiązująca od czerwca 2017

Plik do pobrania Taryfa dla dystrybucji e.e. obowiązująca od 1 czerwca 2017

Menu główne