menu
Ciepło Systemowe dla Poznania

Taryfa Veolii Energii Poznań

Dystrybucja energii elektrycznej

 

Veolia Energia Poznań  świadczy również usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej za pośrednictwem własnych sieci elektroenergetycznych do odbiorców. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej odbywa się po cenach i stawkach opłat zawartych w zatwierdzonej przez Prezesa URE Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej.

Plik do pobrania Taryfa dla dystrybucji e.e. obowiązująca od 1 czerwca 2017

Plik do pobrania Decyzja do taryfy dla dystrybucji e.e. obowiązująca od czerwca 2017

Plik do pobrania Decyzja do taryfy dystrybucji e.e. obowiązująca od 1.01.2018

Plik do pobrania Decyzja i taryfa na dystrybucję energii elektrycznej obowiązująca od 1 sierpnia 2018

Plik do pobrania Zmiana taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej od stycznia 2019 r.

Menu główne