menu
Ciepło Systemowe dla Poznania

Efektywna Dystrybucja Ciepła - Etap I "D" w podziale na 3 zadania 06.26.2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w zakresie

 

Zadanie 1. Budowa osiedlowej sieci cieplnej do budynków mieszkalnych na osiedlu Jagiellońskim 62-127 (62-113) w Poznaniu

Zadanie 2. Budowa osiedlowej sieci cieplnej do budynków mieszkalnych na osiedlu Jagiellońskim 31-  56 w Poznaniu

Zadanie 3. Budowa osiedlowej sieci cieplnej na terenie Osiedla Orła Białego w  Poznaniu

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Data ogłoszenia: 26-06-2018

Termin składania ofert: 06-08-2018r do godz. 11,00

Miejsce składania ofert:

VEOLIA Energia Poznań S.A.

ul. Energetyczna 3

61-016 Poznań

kancelaria: parter bud. C

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)

 
14-09-2018
W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania "Efektywna Dystrybucja Ciepła - Etap I "D".
 
 

Plik do pobrania Informacja z otwarcia ofert 6.08.2018

Plik do pobrania Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania_005/PP/TZ/2018 - 3 zadania

Menu główne