menu
Ciepło Systemowe dla Poznania

010/PP/TZ/2019 Efektywna dystrybucja ciepła – Etap I – PZP cz. „E”

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Zadanie 1

EFEKTYWNA DYDTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I – PZP cz. „E”

Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na osiedlu Zwycięstwa w rejonie ul. Bitwy Pod Studziankami w Poznaniu

Zadanie 2.

 EFEKTYWNA DYDTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I – PZP cz. „E”

Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami w ramach modernizacji istniejacej sieci cieplnej na osiedlu Powstańców Warszawy w rejonie budynków 1,2,4,5,6,8,9 w Poznaniu

Zadanie 3.

 EFEKTYWNA DYDTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I – PZP cz. „E”

Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami w ramach modernizacji istniejacej sieci cieplnej na osiedlu Wichrowe Wzgórze 9-12 w Poznaniu

Zadanie 4.

 EFEKTYWNA DYDTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I – PZP cz. „E”

Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami na osiedlu Przyjaźni 16-19,137 w Poznaniu

 

Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:  25-03-2019 r do godz. 11:00.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm.)

 

Plik do pobrania 010 SIWZ część 1 Instrukcja dla Wykonawców

Plik do pobrania 010 SIWZ część 2 Wzór Umowy

Plik do pobrania 010 SIWZ część 3 techniczna

Plik do pobrania 010 Dokumentacja

Menu główne